Liên hệ với chúng tôi

KINH DOANH NỘI ĐỊA
Mr. KIÊN
Mobile:   0919 229 229
Email:   trungkiengroup@trungkien.com.vn

----------------------------------------

KINH DOANH QUỐC TẾ
Ms. LYDIA
Mobile:   0913 959 888
Email:   lydianguyen@trungkien.com.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH
Mr. TUẤN
Mobile:   0913 980 662
Email:   tuannguyen@trungkien.com.vn

----------------------------------------

BỘ PHẬN VẬN TẢI
Mr. KHÁNH
Mobile:   0916 423 998
Email:   khanhvu@trungkien.com.vn